Imate težave s prikazom sporočila? Ogled v spletnem brskalniku
Obiščite nas Posreduj naprej
DODATNE INFORMACIJE NA 041 762 605 ALI INFO@ZAMEG-ZAJC.COM

USPOSABLJANJA IZ VARSTVA IN ZDRAVJA PRI DELU

 
 
NAŠE
STORITVE
» Pregledi in preizkusi delovne opreme
» Priprava izjav o varnosti z oceno tveganja
» Izpiti iz varnosti in zdravja pri delu
» Ostale strokovne naloge s področja
» Izpiti in tečaji iz varstva pred požarom
» Izdelava požarnih redov
» Strokovna usposabljanja
» Promocija zdravja na delovnem mestu
Izjava o varnosti z oceno tveganja
Pripravimo vam strokovno podlago za izdelavo izjave o varnosti z oceno tveganja, ki bo temeljila na ugotovitvi možnih vrst nevarnosti in škodljivosti na vašem delovnem mestu ter oceni tveganja za nastanek poškodb in zdravstvenih okvar.
Pregledi in preizkusi delovne opreme
Izvajamo preglede in preizkuse delovne opreme. S pregledi ugotavljamo stanje delovne opreme s stališča varnega in zdravega dela ter omejujemo ugotovljene ali predvidene nevarnosti in škodljivosti, ki bi lahko nastale pri njeni uporabi. Delovna oprema namreč ob pravilni in namenski uporabi ne sme povzročati nevarnosti in škodljivosti za uporabnika in okolico.
Varstvo pred požarom in požarni redi
Izvajamo usposabljanja in preizkuse znanj iz varstva pred požarom, izdelujemo požarne rede vključno s požarnim oz. evakuacijskim načrtom in kontrolne preglede stanja opreme, naprav in sredstev za varstvo pred požarom.
Usposabljanja

Izvajamo redna mesečna usposabljanja za upravljavce naslednje strojne opreme:
* viličarji (klasični in električni)
* TGM delovni stroji
* hidravlična dvigala (hiabi)
* dvižne košare / ploščadi
* dvigala vodena s tal
* verižne motorne žage

Po uspešno zaključenem usposabljanju prejmete tudi potrdilo v obliki PVC ID kartice.

Promocija zdravja
Z omenjenega področja vam nudimo sledeče storitve:
* priprava programa in načrta
* usposabljanje zaposlenih
* izvajanje programa
* spremljanje rezultatov